Zagłada eskadry (1952)

Na zdj.: Jerzy Nowak (góra, od lewej – trzeci), Mieczysław Daszewski (czwarty), Andrzej Wydrzyński (trzynasty), Gustaw Holoubek (piętnasty), Bernard Krawczyk (szesnasty),  Andrzej Hrydzewicz (dwudziesty pierwszy),  Tadeusz Hanusek (ostatni). Władysław Broniewski (środek), Roman Zawistowski (po jego lewej), Wiesław Lange (przed nim). Aleksander Baumgardten (w białym płaszczu),  Edward Żytecki (od niego czternasty).